Mienskiep

Mienskiep is een duurzaam begrazingsbedrijf met oog voor mens, dier, natuur en milieu. Het begrazingsbedrijf maakt gebruik van het 3 pijler model met betrekking tot het begrazen. De eerste en belangrijkste is de schapenhouderij.

VisieContact

SCHAPENHOUDERIJ

Middels het houden van een kudde stamboek schapen worden in eerste instantie de te begrazen percelen kort gehouden op een duurzame en natuurvriendelijke manier. Op deze biologische manier van grasmaaien komen er geen dure en vervuilende machines aan te pas. De schapen zijn hoofdzakelijk Gotland Pelsschapen. De schapen voelen zich prima op weides waar geen bemesting van kunstmest op wordt toegepast. Dit resulteert vervolgens weer in een graszode meer een zeer ruime variëteit aan grassoorten en kruiden. Deze biologische percelen zijn op haar beurt weer in trek bij de vogels, bijen en vlinders. Het uit Zweden afkomstige schapenras, het Gotland pelsschaap houdt van deze ruime variëteit.

MAAIEN

De tweede peiler en eveneens een belangrijke in dit systeem is het maaien met trekker met voor en achter maaier. Niet te verwarren met klepelen of het hakselen want dat is heel wat anders. Bij het maaien van het gras kan het gras drogen tot hooi en dienen als wintervoorraad. Zodra het gras droog genoeg is, worden er balen van geperst en deze worden centraal opgeslagen en ’s winters weer tevoorschijn gehaald als het groeien van het gras tot stilstand is gekomen. Met deze tweede manier worden tevens de begraasde percelen schoon gemaaid. Zo kunnen de schapen steeds weer genieten van een schoon perceel grasland.

Met dit 3 pijler model bereiken we de volgende voordelen:

PIJLER 1

Met deze biologische en natuurvriendelijke aanpak besparen we maximaal op arbeidskosten van de maaimachines en het kapitaalbeslag.

PIJLER 2

We besparen op brandstof en onderhoudskosten en dat is weer goed voor het milieu.

PIJLER 3

We verkwisten minimaal gras door het door de schapen te laten opeten en er ruwvoer voor de winter van te maken.

Mienskiep
Susternemear 23
8927AJ Leeuwarden
06 47727277
info@mienskiep.nl